horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

陈亮蝶恋花 陈亮 宋代词人

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,今日两篇

昨天 十一月廿六 明天


洞仙歌

(丁未寿朱元晦)

秋容一洗,不受凡尘涴。许大乾坤这回大。向上头,些子是周鹗搏空,篱底下,只有黄花几朵。 

骑鲸汗漫,那得人同坐。赤手丹心扑不破。问唐虞、禹汤文武,多少功名,犹自是、一点浮云铲过。且烧却、一瓣海南沈,任拈取、千年陆沈奇货。 

洞仙歌(雨)

琐窗秋暮,梦高唐人困,独立西风万千恨。又檐花、落处滴碎空阶,芙蓉院、无限秋容老尽。 

枯荷摧欲折,多少离声,锁断天涯诉幽闷。似蓬山去后,方士来时,挥粉泪、点点梨花香润。断送得、人间夜霖铃。更叶落梧桐、孤灯成晕。 

全宋词 宋词三百首 宋词英译 宋词欣赏

陈亮桂枝香 岳飞小重山

张律师感谢您的访问。

宪法 法律 行政法规 地方法规 境外法规 司法解释 典型案例 国际法及国际惯例